Forskjellige typer leiebilforsikringer

Ved bruk av leiebil er det viktig at du har tegnet noen sentrale forsikringer. Ofte vil utleieselskapet tilby forsikringspakker. Disse kan være rimelige avtaler, dersom du ikke allerede har tegnet adekvat forsikring. Pass like vel på at du ikke godtar dårlige forsikringsvilkår, og unødvendige forsikringstyper. Under finner du en oversikt over noen typer leiebilforsikringer. Som et minimum anbefaler vi at du har en utvidet ansvarsforsikring, tyveriforsikring samt kollisjonsforsikring. Hvorvidt du vil forsikre deg også utover dette, beror på en vurdering av egne behov.

Ansvarsforsikring

Ansvarsforsikring er obligatorisk i hele Europa. I de nordiske landene, med unntak av Danmark, er også bilføreren dekket av en gyldig ansvarsforsikring. For resten av Europa vil en slik forsikring kun dekke de øvrige passasjerer i bilen, samt eventuelle skader som blir påført andre. Det er derfor nødvendig å tegne en egen førerulykkesforsikring dersom du skal benytte deg av leiebil på kontinentet, slik at også du som sjåfør er adekvat forsikret. 

Kollisjonsforsikring

Det vi her kaller kollisjonsforsikring omtales også av mange som Collision Damage Waiver (CDW) eller selvrisikoforsikring. Dersom du kolliderer når du kjører leiebil, kan kostnadene fort bli store. Med denne forsikringen kan du fjerne eller redusere ditt økonomiske ansvar. Jo høyere premie du betaler for forsikringen, jo lavere vil selvsagt egenandelen bli dersom uhellet er ute. Skal du bruke bilen i et land som er kjent for noe utrygg trafikk, kan det være større grunn til å betale en høyere forsikringspremie enn andre steder. Noen utleiefirma har denne forsikringen inkludert i sine leiekostnader, men dette må du undersøke nøye før du eventuelt unnlater å tegne forsikringen på egen hånd. 

Tyveriforsikring av leiebil

Forsikringen dekker de tilfeller hvor selve leiebilen blir stjålet mens den er i din besittelse. Er du så uheldig at noen bryter seg inn og tar bilen mens den står parkert, kan du vente deg en stor økonomisk belastning. Har du tegnet en tilstrekkelig tyveriforsikring for den aktuelle leiebil, unngår du å bli økonomisk ruinert på grunn av andres sluhet. Merk at denne forsikringen ikke dekker situasjoner hvor det kun har skjedd innbrudd i bilen og ting er stjålet når du kommer tilbake. For sike tilfeller vil du ofte måtte lene deg på din reiseforsikring.

Redusert egenandel

Flere utleieselskap og forsikringsselskap tilbyr deg å kjøpe en pakke som gir redusert egenandel ved skade. En såkalt SCDW-forsikring vil ikke nødvendigvis lønne seg å betale for. Forhåpentligvis vil du ikke ha nytte av noen av dine forsikringer. Dersom du betaler for egenandelsreduksjon, vil denne kun komme til nytte dersom uhellet er ute. Vi ser derfor liten grunn til å bruke store summer på et slikt tilbud.

Personskadeforsikring

Dersom du tegner en personlig skadeforsikring, vil du få dekket økonomiske tap som følge av personskade eller død. Les vilkårene nøye før du tegner en slik forsikring. Her burde du legge merke til hvor store behandlingsutgifter som eventuelt dekkes, og hva som utbetales ved en eventuell dødsfallserstatning. Når du benytter leiebil i utlandet, burde du i alle tilfeller ha tegnet en reiseforsikring. Selv om reiseforsikringen ikke dekker direkte utgifter knyttet til bilen, burde denne inkludere medisinsk behandling i utlandet. En personskadeforsikring vil da komme i tillegg til din eksisterende reiseforsikring. 

Egne regler for USA

Som på de fleste områder, opererer USA med egne krav også til bilforsikring. Dette gjelder også deg som bruker en leiebil i USA. En av de viktigste forsikringene du må tegne hvis du skal leie bil her, er en såkalt «Additional Liability Insurance» (ALI). Da vil din forsikring dekke økonomiske tap som følge av skade på andre eiendom. Flere utleieselskap har ALI-forsikring inkludert i sine utleietilbud. Er du usikker på om forsikringen er en del av leieavtalen, bør du undersøke dette nærmere før du legger ut på veien.